viernes, 11 de diciembre de 2009

L'ENSENYAMENT A INTERNET

He llegit atentament el articles
"Nuevos perfiles en el alumnado: la creatividad en nativos digitalescompetentes y expertos rutinarios" i
"Las páginas web de bibliotecas públicas dirigidas a adolescentes: cómo satisfacer las necesidades de los jovenes de hoy a través de Internet"

Com no soc bibliotecaria ni docent, es dificil relacionarlos amb el meu treball.

Llegint aquestos articles s'aprecia els esforços de molta gent per integrar les noves tecnologies i adaptarles per l'ensenyament per que els joves van per dabant al haber conviscut en la tecnologia desde sempre, per aixó "natius digitals"

Igualment fan constar que per saber moures be al medi, no vol dir que sapien aprofitarlo al maxim.

Tinc molt clar que l'ordinador fa llegir i escriure inclus als que no son capaços de fer-ho en el paper i es un pas en davant per molta gent, que els permeteix expresarse molt millor que en persona.

Se que va a costar molt que l'escola puga disposar de mitjans per a tots i que a les biblioteques els deixen desenvolupar programes per a dur tot açó a terme, peró, hi ha que continuar en davant.

La questió que em planteje es, tenim que deixar que aquest siga l'unic mig de comunicació.

La relació entre persones hi ha que fomentarla i no val que sapien desenvoluparse a la red, sino que sapien viure al mon, en tota la diversitat que hi ha al voltant.

Ja se que els docents treballen molt per que siga així, que l'internet pot ajudar per que es poc arribar mes lluny, pero hi ha molt de treball per fer.

Hem done per satisfeta si, aprofitant tots el mitjos a l'abast es consegueix que el joves "apreguen a apendre".

Vicenta Roig Belenguer

No hay comentarios:

Publicar un comentario